Satser på hav, helse og teknologi

Etter salget av familerederiet dro milliardærekteparet til Silicon Valley for å lære mer om tech-selskaper. Nå bruker de investormakten til å fremme mangfold i næringslivet.

Arvet familierederi

Johan Odvar Odfjell arvet kjemikalietankrederiet Jo Tankers etter sin far og solgte det i 2016 til Stolt-Nielsen for fem milliarder korner. Gjennom sitt holdingselskap, Jo Odfjell, eier Johan Odvar Odfjell fortsatt rederivirksomhet og investeringsselskapet Farvatn med flere PE og Venture-selskap. Sammen med konen Kristin Odfjell investerer de nå i teknologiselskaper og hjelper oppstartsselskaper i tidlig fase.

Kristin og Johan Odvar Odfjell.jpg

Dro til San Fransisco for å lære

Etter salget av familierederiet bodde ekteparet Odfjell to år i San Fransisco og tilbrakt mye tid i Silicon Valley for å lære om å investere i ny teknologi. Kristin Odfjell bruker erfaringene til å investere i nordiske oppstartsselskaper gjennom investeringsselskapet Planet 9 Capital.

Å være i San Fransisco har på mange måter vært en læringsreise. Vi har lært om hvordan man investerer i teknologi, bygget nettverk og håper å kunne dele våre erfaringer når vi nå skal investere i norske og nordiske oppstartsbedrifter.

Kristin Odfjell til E24

Hun har mer enn 20 års erfaring fra klinisk forskning, og har blant annet vært engasjert i Helse Bergen sitt behandlingsprogram av angst og tvangslidelser på bare fire dager, som har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Motivasjonen for å investere i teknologi, er potensialet det har til å endre samfunnet, sier de.

- Vi så hvordan økonomien endret seg fra olje til teknologi, og Silicon Valley var det beste stedet vi kunne dra for å lære mer. For meg er data den nye oljen. Data som vi har tilgjengelig i dag gir enorme muligheter, sier Kristin Odfjell.

Fakta

Planet 9 Capital

  • Ventureselskap som investerer i oppstartsselskaper i tidlig fase.
  • Grunnlagt av Johan Odvar Odfjell og Kristin Odfjell.
  • Investerer i oppstartsselskaper som fokuserer på ny teknologi.